clanky

V současnosti existuje více hodnocení abnormálních změn buněk na povrchu krčku dělohy.

  • CIN klasifikace (cervikální intraepiteliální neoplazie) – klasifikace pro histologickou kategorizaci vzorků tkáně.

   Metodika odběru materiálu – odštípnutí tkáně z čípku dělohy, aneb po konisaci, kdy se z čípku utne kus tkáně ať už nožem, el.kličkou nebo laserem, tato se odešla na patologii, kde tuto tkáň dále barví, fixují a řežou na tenké mikrometr tlusté plátky a poté v mikroskopu hodnotí.

   Hodnocení:

   • CIN I- prekancerózní změny nízkého stupně, mírná dysplazie
   • CIN II- abnormální změny buněk krčku dělohy středně vysokého stupně, středně těžká dysplazie
   • CIN III, nebo i carcinoma in situ – abnormální změny buněk vysokého stupně – těžká dysplazie


   Vysvětlení:
   Cervikální – týkající se krčku dělohy (krček dělohy – cervix uteri)
   Intraepiteliální- abnormální změny jsou jen v povrchové vrstvě buněk
   Neoplazie – novotvorba

 

 • Klasifikace BETHESDA, SIL klasifikace (skvamózní intraepiteliální léze) – klasifikace pro kategorizaci cytologických stěrů
  • bez neoplastických změna a bez malignity
  • ASC-US – nejmírnější stupeň změn dlaždicových buněk čípku (zpravidla kontrola za 6 m.)
  • ASC-H (nelze vyloučit H SIL)- závažný stupeň změn, zpravidla kontrola za 3 m
  • L SIL (Low grade)- středně závažné změny, prekancerózní změny jen buněk na povrchu čípku, může být přítomen HP virus
  • kontrola za 4-6 m
  • H SIL (High grade) – závažné změny, abnormální buňky pronikají do hlubších vrstev krčku, zpravidla knips biopsie a kontrola za 3 m
  • H SIL-nelze vyloučit invazi……závažný nález, buď biopsie nebo rovnou
  • konisace
  • dlaždicobuněčný karcinom
  • Atypie žlázových buněk (nespecifikováno ) ……týká se buněk uvnitř hrdla kontrola za 3 m.
  • Atypie žlázových buněk, spíše neoplasie- závažný nález, ke konizaci
  • adnekokarcinom in situ- rakovinné nádorové změny vycházející ze žlázek uvnitř hrdla,ale ohraničený,nepřekračuje bazální membránu a tudíž nemetastazuje
  • adenokarcinom invazivní- překračuje bazální membranu a může metastazovat
  • ostatní maligní nádory-zpravidla velmi zhoubné mesesnchymální
  • jiné


  Vysvětlení:
  Léze – porucha normální tkáně s tvorbou abnormální tkáně
  Intraepiteliální- abnormální změny jsou jen v povrchové vrstvě buněk
  Skvamózní- dlaždicová přeměna buněk

Metodika odběru:Lékař tampónem, malým kartáčkem nebo dřevěnou stěrkou setře vzorek buněk z povrchu čípku dělohy a z horní části pochvy, získaný materiál se natře na podložní sklíčko a odešle se na rozbor do cytologické laboratoře.

 • PAP test (test podla Papanicolaou)- klasifikace cytologického nálezu
  • PAP 1,2- buňky normální
  • PAP 3- buňky abnormální, které mohou být výsledkem chronických infekcí, ale ne rakovinového typu
  • PAP 4,5- rakovinové buňky

 

Dr. G. N. Papanicolaou – americký lékař řeckého původu, v roce 1943 uveřejnil práci, ve které popsal různé typy buněk, které se nacházejí v poševním sekretu u žen.

Metodika odběru: Lékař tampónem, malým kartáčkem nebo dřevěnou stěrkou setře vzorek buněk z povrchu čípku dělohy a z horní části pochvy, získaný materiál se natře na podložní sklíčko a odešle se na rozbor do cytologické laboratoře.