Cysty v prsou se objevují poměrně často a souvisí s jednotlivými fázemi menstruačního cyklu. Jsou to dutiny vyplněné tekutinou, které se obyčejně v průběhu několika dní vstřebají a zmenší nebo zmizí. Pokud se jedná o cysty větších rozměrů, mohou se provedením punkce zmenšit. Jde o jednoduchý zákrok, kdy lékař pomocí sterilní jehly vyprázdní z cysty tekutinu.

Cysty mohou být ojediněle i vrozené. Nejčastější příčinou vzniku cyst v prsou je však onemocnění – mastopatie. Ženská prsa se skládají z těla prsních žláz, prsní bradavky a prsního dvorce. Prsní žláza se skládá z 15 – 20 jednotlivých žláz, vazivové tkáně a individuálně rozděleného množství tukové tkáně. Prsní žlázy podléhají hormonálním výkyvům během menstruačního cyklu, v těhotenství, v období kojení a až do období menopauzy. Až u 70 % žen dochází v průběhu života ke změnám ve žlázových tkáních. Vznikají vazivové tkáně, které odborně nazýváme fibrózní mastopatie. Případně se tvoří velké množství malých cyst, které se odborně nazývají cystická mastopatie. Někdy dochází k jejich kombinaci a tento stav označujeme jako fibrocystická mastopatie.

Mezi časté příznaky patří zduření a uzlíková zatvrdnutí, bulky v prsou. Tyto změny vznikají ve druhé polovině menstruačního cyklu a často jsou spojené i s bolestivostí prsou (mastodynií). Bulky jsou měkké, pod kůží dobře pohyblivé. Bolest bývá lokalizována v horní, vnější části prsu. U 20 % postižených žen dochází i k výtoku bělavého sekretu z prsní bradavky. Příznaky mastopatie se vystupňují těsně před menstruací a zmizí se začátkem menstruace. Mastopatie se diagnostikuje na základě palpačního nálezu, ultrasonografie a mamografie. Léčba mastopatie patří do rukou gynekologa. Těžká mastopatie může znamenat i zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, a proto je důležité pravidelné samovyšetření prsou a pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa.

Velmi příznivý vliv na mastopatii a na mastodynii (bolest prsou) má látka Indol-3-carbinol. Indol-3-carbinol přispívá k vyrovnání hladin estrogenů v organizmu a tím zmírňuje projevy mastopatie a mastodynie.