Karcinom penisu je onemocnění s relativně nízkým výskytem. Na Slovensku, ale i v Evropě představuje 0,5-1% maligních onemocnění u mužů. Postihuje muže ve vyšším věku, s maximem výskytu mezi 60-80. rokem života. Počet případů karcinomu penisu se liší geografickou polohou. V některých zemích Asie, Afriky a Jižní Ameriky tvoří karcinom penisu až 10-20 % všech karcinomů u mužů. Jeho výskyt závisí především na hygienických zvyklostech obyvatelstva dané krajiny a postižení bývají většinou muži z nižších sociálních vrstev. Mezi rizikové faktory patří zúžená předkožka (segmentu) s hromaděním mazu předkožky (smegma), dále chronický zápal předkožky penisu (balanitida), nedostatečná hygiena a abúzus nikotinu. Vlivem nedostatečné hygieny genitálií dochází k hromadění smegma s jeho následným rozkladem za vzniku látek, které se považují za karcinogeny. Obřízka se považuje za prevenci před vznikem karcinomu penisu, ale má význam jen tehdy, pokud byla provedena v dětském věku. Dalšími rizikovými faktory jsou infekce způsobené lidským papilomavirem HPV s vysokým rizikem, hlavně typ 16 a 18 a infekce způsobené cytomegalovirem. Nádor postihuje především žalud penisu (glans penis). Diagnóza karcinomu penisu je zjevná i z lokálního nálezu, nezbytné je cytologické a histologické vyšetření. Ultrasonografie a magnetická rezonance posoudí invazi nádoru do okolí. Důležité je vyšetření lymfatických uzlin. Terapie patří do rukou specialistů, přičemž snahou je zachování penisu a jeho funkcí. V terapii se uplatňuje laser, kryoterapie, lokální vyříznutí tumoru, radioterapie, lokální aplikace chemoterapie a totální odstranění tříslových uzlin. Při rozsáhlejším nálezu je nezbytná částečná nebo i celková amputace penisu.

Mnoho studií se věnuje možným protinádorovým účinkům některých látek obsažených v zelenině a v ovoci. Jednou z těchto látek je Indol-3-karbinol, který se nachází v brokolici, zelí a v jiných košťálovinách. Indol-3-karbinol (I3C) může podporovat pozitivní reakci lidského organizmu na onemocnění způsobené lidským papilomavirem HPV. Přispívá k potlačení aktivity bílkovin specifických pro infekce vyvolané lidským papilomavirem HPV. Indol-3-karbinol (I3C) napomáhá zabraňovat růstu nádorových buněk a podporuje naprogramovaný zánik nádorových a lidským papilomavirem změněných buněk.