Rakovina děložního čípku je druhou nejčastější formou rakoviny u žen. Postihuje ženy nejčastěji ve věku od 15 do 45 let. Ve světě představuje třetí nejčastější příčinu úmrtí žen na rakovinu. V Evropské Unii ročně onemocní rakovinou děložního čípku přibližně 35 000 žen a 15 tisíc z nich na toto onemocnění ročně zemře.

Rakovina děložního čípku je jediné zhoubné nádorové onemocnění, kde je známa příčina – lidský papillomavirus – HPV. Je známo více než 150 typů HPV virů, které mohou vyvolávat onemocnění na kůži a na sliznicích lidského organizmu. Přibližně 40 typů HPV virů může infikovat sliznici a kůži pohlavních orgánů a konečníku. Přenášejí se pohlavním stykem nebo intimním kontaktem s infikovanou sliznicí nebo kůží vnějších pohlavních orgánů. HPV virus se nazývá také sex virus HPV infekce je jednou z nejrozšířenějších pohlavních chorob. Muži i ženy mohou být nositeli infekce i když se u nich neprojevují žádné známky onemocnění a opakovaně mohou infikovat svého sexuálního partnera.

Celá skupina HPV virů se rozděluje do dvou skupin. Papilomaviry s nízkým rizikem (HPV low risk), které nejčastěji způsobují vznik bradavic (kondylomů) na vnějších pohlavních orgánech obou pohlaví. Druhou skupinu tvoří papilomaviry s vysokým rizikem (HPV high risk), které jsou schopné vyvolat prekancerózy a rakovinu děložního čípku. Statisticky nejvýznamnější podtypy 16, 18, 31 a 45 představují až 80% všech infekcí. Tyto viry se nacházejí v 90% všech karcinomů děložního čípku.

Přibližně 80% sexuálně aktivních žen se v určitém období života nakazí HPV virem. Ve většině případů se organismus sám vypořádá s HPV infekcí a dojde ke spontánnímu ustoupení infekce. Avšak asi u 10% žen HPV virus přetrvává v buňkách děložního čípku a může způsobit změny, které i po letech mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku.

Rakovina děložního čípku má i rizikové faktory. Mezi rizikové faktory patří časný začátek pohlavního života, promiskuita, vysoký počet porodů a potratů v anamnéze, první porod ve velmi mladém věku, kouření, drogy, oslabení imunitního systému a genetická predispozice.

Jednou z účinných látek, které napomáhají organismu vypořádat se s HPV viry a příznivě zasahují i ​​do metabolismu estrogenů je látka Indol-3-carbinol. Indol-3-carbinol působí na více úrovních buněčného metabolizmu, příznivě ovlivňuje hormonální metabolizmus, napomáhá zabraňovat růstu a podporuje i zánik nádorových a lidským papilomavirem změněných buněk.

Prevence rakoviny děložního čípku:

setrvávání v monogamním vztahu s neinfikovaným partnerem

omezení sexuálních partnerů

omezení rizikových faktorů, jako je kouření, alkohol, drogy

posílení imunity

pravidelné gynekologické vyšetření

Každá žena ve věku od 25 do 65 let by měla jednou ročně absolvovat pravidelné gynekologické vyšetření a cytologickému vyšetření by se měla podrobit alespoň jednou za dva roky. První cytologické vyšetření je nutné provést během prvních dvou let od začátku sexuálního života ženy.

Klasifikace změn na děložním čípku

V současnosti existuje řada hodnocení abnormálních změn buněk na povrchu děložního čípku. CIN klasifikace (cervikální intraepiteliální neoplazie) – klasifikace pro histologické kategorizaci vzorku tkáně. Metodika odběru materiálu – odštiknuti tkáně z děložního čípku

hodnocení:

CIN I- prekancerózní změny nízkého stupně, mírná dysplazie

CIN II- abnormální změny buněk děložního čípku středně vysokého stupně, středně těžká dysplazie

CIN III, nebo i carcinoma in situ- abnormální změny buněk vysokého stupně- těžká dysplazie

vysvětlení:

Cervikální – týkající se děložního čípku (cervix uteri)

Intraepiteliální – abnormální změny jsou pouze v povrchové vrstvě buněk

Neoplazie – novotvorba

SIL klasifikace (dlaždicových intraepiteliální léze) – klasifikace pro kategorizaci cytologických stěrů

Low grade (LSIL) – SIL nízkého stupně, prekancerózní změny jen buněk na povrchu děložního

High grade (HSIL) – SIL vysokého stupně, abnormální buňky pronikají do hlubších vrstev děložního

vysvětlení:

Léze – porucha normální tkáně s tvorbou abnormálního tkáně

Intraepiteliální – abnormální změny jsou pouze v povrchové vrstvě buněk

Dlaždicových – dlaždicový proměna buněk

Metodika odběru:

Lékař tampónem, malým kartáčkem nebo dřevěnou stěrkou setře vzorek buněk z povrchu děložního čípku a z horní části pochvy, získaný materiál se natře na podložní sklíčko a odešle se na rozbor do cytologické laboratoře.

PAP test (test dle Papanicolaou) – klasifikace cytologického nálezu

PAP 1,2- buňky normální

PAP 3- buňky abnormální, které mohou být výsledkem chronických infekcí, ale ne rakovinového typu

PAP 4,5- rakovinové buňky

  1. N. Papanicolaou – americký lékař řeckého původu, v roce 1943 uveřejnil práci, ve které popsal různé typy buněk, které se nacházejí v poševním sekretu u žen.

Metodika odběru: Lékař tampónem, malým kartáčkem nebo dřevěnou stěrkou setře vzorek buněk z povrchu děložního čípku a z horní části pochvy, získaný materiál se natře na podložní sklíčko a odešle se na rozbor do cytologické laboratoře.