Karcinom prsu je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u žen. Postihuje každou dvanáctou ženu, nejčastěji ve věku od 35 do 75 roku života. Je nejčastější příčinou úmrtí u žen mezi 35. a 55. rokem života ve vyspělých zemích. Příčiny vzniku karcinomu prsu jsou předmětem dlouhodobého vědeckého výzkumu. Mnohé nejsou ještě známé nebo je jejich působení nejasné. Výskyt nezhoubných chronických onemocnění mléčné žlázy jako jsou cystická mastopatie, fibrocystická mastopatie, dysplazie a vysoká denzita žlázy představují vyšší riziko vzniku karcinomu prsu.

Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu se rozdělují na dvě skupiny: genetické a negenetické. Za nejvýznamnější negenetický rizikový faktor se považuje ženský pohlavní hormon estrogen a jeho deriváty. Dlouhotrvající působení a vysoké hladiny estrogenu výrazně zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu.

Estrogen se v organizmu metabolizuje na metabolity, které nazýváme tzv. „Dobré“ (2α-hydroxyestron) a „špatné“ (16α-hydroxyestron). Za fyziologických podmínek jsou tyto dva metabolity v těle v ideálním poměru. Pro buňky měkkých tkání ženských pohlavních orgánů jako jsou prsa, ale i děloha a vaječníky je velmi důležitý přísun tzv. „Dobrého“ metabolitu estrogenu. Ten zabezpečuje správný vývin žláz prsou, výstelky dělohy, jakož i průběh cyklu vaječníků a vajíčka. Při narušení poměru metabolitů směrem ke zvýšení hladin tzv. „Špatného“ metabolitu, může dojít k rozvoji patologických změn v organismu. Je prokázána přímá souvislost mezi působením tzv. „Špatného metabolitu estrogenu“ a rozvojem nádorů v měkkých tkáních závislých na estrogenu.

Velmi významnou roli hraje prevence, která spočívá v samo vyšetřování prsů a v pravidelných preventivních prohlídkách u odborných lékařů.

Podle posledních vědeckých výzkumů je prokázáno, že příjem některých fytochemických látek je velmi prospěšný pro lidský organismus. Jednu z těchto látek je Indol-3-carbinol, který se nachází v brokolici, zelí, kapustě a v jiné zelné zelenině. Indol-3-carbinol podporuje nasměrování estrogenu na správnou metabolickou cestu a posouvá vzájemný poměr metabolitů estrogenu ve prospěch 2α-hydroxyestronu. Indol-3-carbinol napomáhá zabraňovat růstu nádorových buněk a podporuje naprogramovaný zánik nádorových a lidským papilomavirem změněných buněk, přičemž nepoškozuje zdravé buňky.