Cysty v prsou se objevují poměrně často a souvisí s jednotlivými fázemi menstruačního cyklu. Jsou to dutiny vyplněné tekutinou, které se obvykle v průběhu několika dní vstřebají a zmenší nebo zmizí. Pokud se jedná o cysty větších rozměrů, mohou být provedením punkce zmenšeny. Jde o jednoduchý zákrok, kdy lékař pomocí sterilní jehly vyprázdní z cysty tekutinu.

Cysty mohou být ojediněle i vrozené. Nejčastější příčinou vzniku cyst v prsech je však onemocnění- Mastopatie. Ženské prsa se skládají z těla prsních žláz, prsní bradavky a prsního dvorku. Prsní žláza se skládá z 15 – 20 jednotlivých žláz, vazivové tkáně a individuálně rozdílného množství tukové tkáně. Prsní žlázy podléhají hormonálním výkyvům během menstruačního cyklu, v těhotenství, v období kojení až do období menopauzy. Až u 70% žen dochází v průběhu života ke změnám v žlázových tkáních. Vznikají vazivové tkáně, které odborně nazýváme fibrózní mastopatie. Případně se tvoří velké množství malých cyst, které se odborně nazývají cystická mastopatie. Někdy dochází k jejich kombinaci a tento stav označujeme jako fibrocystická mastopatie.

Mezi časté příznaky patří zduření a suků zatvrdnutí, bulky v prsou. Tyto změny vznikají v druhé polovině menstruačního cyklu a často jsou spojeny i s bolestivostí prsou (mastodynií). Bulky jsou měkké, pod kůží dobře pohyblivé. Bolest bývá lokalizovaná v horní, vnější části prsu. U 20% postižených žen dochází i k výtoku bělavého sekretu z prsní bradavky. Příznaky mastopatie se vystupňují těsně před menstruací a vymizí se začátkem menstruace. Mastopatie se diagnostikuje na základě palpačního nálezu, ultrasonografií a mamografií. Léčba mastopatie patří do rukou gynekologa. Těžká mastopatie může znamenat i zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu a proto je důležité pravidelné samo vyšetřování prsů a pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa.

Velmi příznivý vliv na bulky, cysty, myomy má látka Indol-3-carbinol. Indol-3-karbinol přispívá k vyrovnání hladin estrogenů v organismu a likviduje postižené buňky v měkkých tkáních.

74 komentářů

  1. Pingback: viagra 6800mg
  2. Pingback: sildenafil buy
  3. Pingback: ivermectin 8000
  4. Pingback: tadalafil in usa
  5. Pingback: actos mecanicos
  6. Pingback: acarbose pdf
  7. Pingback: buspar overdose
  8. Pingback: diltiazem hcl er
  9. Pingback: cozaar class
  10. Pingback: viagra generic

Comments are closed.